Математична освітня галузь

Мета: розвиток логіко-математичного, критичного мислення дитини, здатності розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, робити вибір, розв’язувати проблеми математичного змісту в повсякденних життєвих ситуаціях.

Загальні цілі:

Учень/учениця:

1) аналізує ситуації і виокремлює проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних прийомів; розмірковує, висуває гіпотези, обґрунтовує, логічно їх доводить або спростовує;

2) моделює процеси і ситуації, що відбуваються в природі і суспільстві; використовує різні джерела інформації;

3) розробляє стратегії (плани) розв’язання і розв’язує різні проблемні завдання, використовуючи, зокрема й засоби інформаційно-комунікаційних технологій;

4) оцінює необхідність та пізнає форми об’єктів, просторові відношення в навколишньому світі для розв’язання життєвих проблем та завдань.

Загальні очікувані результати
Уміння1 1–2 кл. 3–4 кл.
1. Аналіз ситуації й виокремлення проблем, які можна розв’язати із застосуванням математичних прийомів; розмірковування, висунення гіпотези, обґрунтування, її логічне доведення або спростування
1.1 Розпізнаю серед життєвих ситуацій ті, які розв’язуються математичним шляхом Збираю прості статистичні дані, групую та порівнюю їх Створюю математичну модель почутої, побаченої, прочитаної життєвої ситуації
1.2 Аналізую, оцінюю дані та зв’язки між ними для розв’язання математичних ситуацій Визначаю групу взаємопов’язаних величин для розв’язання проблемної життєвої ситуації Описую проблемні ситуації навколишнього світу за допомогою взаємопов’язаних величин
1.3 Проводжу найпростіші логічні операції: розуміння понять, порівняння, узагальнення, класифікація, доказ Розв’язую проблемні життєві ситуації математичного змісту з використанням конкретних об’єктів, виконуючи аналітико-синтетичні міркування Розв’язую проблемні життєві ситуації (у групі, парі, індивідуально), виконуючи аналітико-синтетичні міркування
1.4 Передбачаю ймовірний результат і переконуюся в його правильності, обґрунтовую власну думку Передбачаю ймовірний результат, використовуючи знання і власний досвід.

Намагаюся обґрунтувати достовірність результату

Здійснюю математичні операції, що стосуються передбачення ймовірного результату
1.5 Виявляю помилки логіко-математичного характеру в математичних діях Намагаюся знайти помилки логіко-математичного характеру і пропоную способи їх усунення Знаходжу помилки логіко-математичного характеру й обираю оптимальний спосіб їх усунення
1.6 Розрізняю істинні та хибні твердження Обираю із запропонованих тверджень істинні або хибні самостійно чи з допомогою однокласників, дорослих Перевіряю і доводжу істинність або хибність тверджень
2. Моделювання процесів і ситуацій, що відбуваються в природі і суспільстві; використання різних джерел інформації
2.1 Досліджую роль математики у повсякденному житті Відкриваю математичні залежності в навколишньому світі й описую побачене, почуте, прочитане за допомогою математичних знаків Відкриваю математичні залежності в навколишньому світі й описую побачене, почуте, прочитане за допомогою математичних знаків, використовуючи відповідну математичну мову для передавання інформації
2.2 Сприймаю і перетворюю інформацію (почуту, побачену, прочитану) Перетворюю інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок Перетворюю інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами (схема, таблиця, схематичний рисунок)
2.3 Сприймаю тексти математичного змісту, які ґрунтуються на життєвій ситуації, і виконую завдання, що з них випливають Виконую прості завдання, описані в тексті математичного змісту Виконую завдання, описані в тексті математичного змісту. Придумую короткі казки, оповідання з математичним змістом
3. Розроблення стратегії (плану) розв’язання різних проблемних завдань, використовуючи, зокрема, і засоби ІКТ
3.1 Лічу об’єкти навколишнього світу Лічу об’єкти навколишнього світу, порівнюю їх за однією або декількома ознаками Лічу об’єкти навколишнього світу, класифікуючи і порівнюючи їх за однією або декількома ознаками
3.2 Вимірюю величини Вимірюю себе, інших, предмети, що мене оточують, використовуючи підручні засоби та вимірювальні прилади Визначаю спільну властивість об’єктів навколишнього світу й інтерпретую її як величину для вимірювання та порівнювання
3.3 Виконую обчислення Здійснюю обчислення зручним для себе способом у побуті (зокрема під час гри) і в навчальних ситуаціях Виконую обчислення, зокрема й беручи участь у математичних іграх, розвагах, запропонованих або створених особисто
3.4 Перевіряю достовірність припущення Вказую приблизний результат і перевіряю його достовірність, виконуючи обчислення Перевіряю достовірність результату різними можливими способами, обираю раціональний
4. Пізнання форм об’єктів та просторових відношень у навколишньому світі
4.1 Володію просторовою уявою, просторовими відношеннями Описую або зображаю схематично розміщення, напрям і рух об’єктів, здебільшого по прямій Проектую маршрути подорожей, походів, поїздок.
4.2 Розпізнаю геометричні фігури за їх істотними ознаками Розпізнаю знайомі геометричні площинні (двовимірні) та об’ємні (тривимірні) фігури на предметах навколишнього середовища і малюнках Розпізнаю знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації
4.3 Конструюю Конструюю площинні (двовимірні) та об’ємні (тривимірні) фігури з підручного матеріалу, створюю макети реальних та уявних об’єктів Створюю різні конструкції, поєднуючи між собою площинні (двовимірні) та об’ємні (тривимірні) фігури

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь