Іншомовна освіта

Мета: формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування.

Загальні цілі

Учень/учениця:

1) сприймає думки та погляди, висловлені іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює здобуту інформацію;

2) розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для здобуття інформації або задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

3) висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими усно, письмово та в режимі онлайн, використовуючи іноземну мову;

4) ефективно використовує іноземну мову для доступу до різних інформаційних джерел.

Загальні очікувані результати

Уміння1 1-2 кл.

3-4 кл.

1. Розуміння думок та поглядів, висловлених іноземною мовою, в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування та критичне оцінювання інформації
1.1 Cприймаю усну інформацію Реагую словесно і/або несловесно на прості прохання та вказівки вчителя/ вчительки Відбираю з усного повідомлення основну або конкретну інформацію на знайомі повсякденні теми
1.2 Критично оцінюю усну інформацію Розпізнаю ключові слова і фрази під час сприймання усної інформації Здогадуюся про суть усного висловлення з контексту
2. Розуміння прочитаних різних видів іншомовних текстів для здобуття інформації чи задоволення, використання прочитаної інформації та критичне її оцінювання
2.1 Сприймаю текст Розпізнаю знайомі слова з опорою на наочність Розпізнаю знайомі імена/ назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах
2.2 Аналізую прочитану інформацію Відбираю основну або конкретну інформацію на знайомі повсякденні теми
3. Висловлення думок, почуттів та ставлень, взаємодія усно, письмово та в режимі он-лайн іноземною мовою
3.1 Здійснюю усну взаємодію Запитую та повідомляю інформацію про себе та буденні справи, використовуючи сталі вирази Спілкуюся на добре знайомі теми, ініціюю та реагую на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб
3.2 Усно висловлюю свої думки, почуття,  ставлення та позиції Висловлюю усно свої вподобання за допомогою елементарних фраз та слів Розповідаю про людей та побут простими, здебільшого окремими фразами, зазначаючи своє ставлення
3.3 Повідомляю інформацію письмово Подаю письмову інформацію про себе короткими фразами (наприклад, ім’я, адреса, сім’я) Подаю письмово інформацію про себе, формулюю запитання до неї, використовуючи прості слова, речення та сталі вирази
3.4 Висловлюю свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово Описую свої емоції письмово, використовуючи прості слова, сталі вирази
3.5 Здійснюю взаємодію он-лайн Пишу короткі фрази в безпечному онлайновому середовищі, використовуючи словник Створюю прості мультимедійні дописи за допомогою кількох коротких речень
4.Ефективне використання іноземної мови для доступу до різних інформаційних джерел
4.1 Використовую інформаційні джерела іноземною мовою Розрізняю книжки, мультфільми, фільми рідною та іноземною мовами Відбираю книжки, мультфільми, фільми іноземною мовою, які мене цікавлять і які я можу частково сприймати, здогадуючись про їх зміст

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь