Мистецька освітня галузь

Мета: розвиток емоційно-почуттєвої сфери, формування системи цінностей (духовних, культурних, національних, естетичних) у процесі пізнання та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.

Загальні цілі:

Учень/учениця

1) виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та синтетичні види мистецтва;

2) пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи досвіду емоційних переживань, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;

3) пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Загальні очікувані результати

Уміння1 1-2 кл.

3-4 кл.

1. Художня творчість
1.1 Створюю художній образ Творю відомими мені засобами мистецтва Творю, обираючи різні засоби художньої виразності
1.2 Імпровізую Обираю та використовую доступні засоби та способи для творчості Обираю та поєдную засоби виразності різних видів мистецтва для творення художніх образів
1.3 Естетично перетворюю довкілля (самостійно та спільно з іншими) Спостерігаю за довкіллям, намагаюся прикрасити місце, де навчаюся, живу.

Беру участь у колективних творчих проектах

Пояснюю художній задум і реалізовую його.

Беру участь у колективних творчих проектах, виконую різні ролі у творчому процесі

2. Пізнання, інтерпретація та оцінювання
2.1 Пізнаю, інтерпретую мистецтво Сприймаю твори різних видів мистецтва, визначаю засоби художньої виразності Сприймаю твори різних видів мистецтва, зосереджуюся на деталях; добираю для їхнього опису відповідні засоби
2.2 Оцінюю мистецтво Пояснюю, що мені подобається у творі, а що – ні, намагаюся його оцінити Виявляю своє враження від твору мистецтва, обговорюю його з друзями
3. Самопізнання
3.1 Оцінюю власну творчість із позиції свободи Пояснюю, наскільки вдалося втілити свій задум Оцінюю власну творчість за попередньо поданими орієнтирами. Відстоюю свою позицію, розуміючи, що маю право на самовираження
3.2 Представляю власні досягнення Демонструю свої мистецькі вміння іншим, пояснюю, що я створив/ -ла Демонструючи власні досягнення, пояснюю свій задум, захищаю думку
3.3 Регулюю свій емоційний стан засобами мистецтва Вирізняю твори і види художньо-творчої діяльності, які мені подобаються.

Ділюся емоціями від сприймання мистецьких творів.

Творю для задоволення

Пояснюю власні емоції від сприймання мистецьких творів, добираю твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою.

Пояснюю, від чого одержую насолоду у своїй творчості

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів). У державних стандартах базової і повної середньої освіти буде описано подальший поступ учнів за цими вміннями.

 

Обговорення

Залишити відповідь