Природнича освітня галузь

Мета: формування ціннісних орієнтацій щодо цілісності й різноманітності природи, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки у довкіллі, формування наукового мислення.

Загальні цілі:

Учень/учениця:

1) набуває досвіду дослідження природи;

2) виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи;

3) усвідомлює цілісність природи і взаємозв’язок її об’єктів і явищ, відповідально діє у природі;

4) формує наукове, критичне, дивергентне мислення для розв’язування проблем природничого характеру.

Загальні очікувані результати

Уміння1

1–2 кл.

3–4 кл.
1. Дослідницькі
1.1 Виявляю і формулюю дослідницькі проблеми Обираю для дослідження такі проблеми довкілля, що мене цікавлять

 

Обираю в довкіллі або із запропонованих запитань такі проблеми, які можна розв’язати дослідницьким шляхом
1.2 Визначаю мету і висуваю гіпотези Пропоную/ обираю із запропонованих доцільні для дослідження, здійсненні та безпечні дії з об’єктами довкілля. Передбачаю результати спостережень природних явищ і процесів Визначаю мету спостережень і дослідів.

Припускаю можливі результати спостережень/ дослідів

 1.3 Планую дослідження Пропоную/ обираю із запропонованих послідовність кроків у спостереженні/ експерименті Визначаю послідовність кроків у спостереженні/ експерименті.

Обираю необхідні умови дослідження

1.4 Спостерігаю, експериментую, моделюю Спостерігаю за обраними з цікавості природними явищами та об’єктами, досліджую їх Спостерігаю за природними явищами та об’єктами, експериментую з обраними або запропонованими об’єктами
1.5 Аналізую й обґрунтовую результати досліджень, формулюю висновки Описую, що нового я дізнався, спостерігаючи та експериментуючи Знаходжу зв’язки між об’єктами і явищами природи.

Роблю висновки із спостережень та дослідів разом з учителем/ учителькою або самостійно

2. Інформаційні
2.1 Працюю з різними джерелами для пошуку інформації Знаходжу та пропоную іншим інформацію, що мене зацікавила, зокрема і про природу Цікавлюся дослідженнями природних об’єктів і явищ, технічними пристроями і винаходами
2.2 Інтерпретую інформацію в різних формах Зображаю інформацію про довкілля (почуту або побачену) у вигляді малюнка, таблиці та ін. Представляю інформацію у вигляді малюнка, схеми, графіка, тексту, презентації
2.3 Рефлексую над дослідницькою діяльністю Радію пізнанню нового; розуміючи, що помилки – невід’ємна частина пізнання

 

Аналізую помилки, які виникають під час дослідження, змінюю умови чи послідовність кроків
3. Уміння для сталого розвитку
3.1 Виявляю взаємо-зв’язки у природі та зважаю на них Виявляю та описую очевидні зв’язки у природі; пояснюю, чому необхідно їх враховувати Дію в природі з урахуванням взаємозв’язків між об’єктами живої і неживої природи
3.2 Дію в довкіллі, розуміючи наслідки власної поведінки Відповідально дію в довкіллі, дбаю про його чистоту, доглядаю за рослинами і тваринами Встановлюю взаємозалежність між діяльністю людини і станом довкілля, складаю, обґрунтовую і дотримуюся правил поведінки в довкіллі
3.3 Використовую наукові надбання для вирішення проблем Наводжу приклади використання винаходів людства в побуті Пояснюю значущість і наводжу приклади використання винаходів людства для вирішення проблем у життєвих ситуаціях
4. Навчально-пізнавальні
4.1 Співвідношу нові факти з попереднім досвідом, ідентифікую проблему Вирізняю поняття, об’єкти, пов’язані з довкіллям. Знаходжу спільні і відмінні ознаки об’єктів Пояснюю важливість того, що я вивчаю, для власного життя, розрізняю в ньому головне і другорядне
4.2 Критично оцінюю проблему Розмірковую, чи все, про що я дізнався/ дізналася, істинне Аналізую новий досвід, визначаю відоме та невідоме, подібне і відмінне; намагаюся аналізувати проблему з різних перспектив
4.3 Групую і класифікую об’єкти довкілля Групую об’єкти довкілля за однією або кількома ознаками Класифікую об’єкти довкілля за кількома ознаками
4.4 Використовую різні способи та генерую нові ідеї для розв’язання проблеми Вирішую проблеми власним або одним із запропонованих способів Вирішую проблеми самостійно обраним способом

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь