Технологічна освітня галузь

Мета: формування в учня/учениці здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, культурного й національного самовияву.

Загальні цілі:

Учень/учениця:

1) створює виріб від творчого задуму до його втілення в готовий результат;

2) дбає про свій побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його/ її оточує;

3) ефективно використовує природні матеріали, турбуючись про навколишнє середовище;

4) практикує і творчо застосовує традиційні й сучасні ремесла.

Загальні очікувані результати

Уміння1 1–2 кл.

3–4 кл.

1. Створення виробу
1.1 Планую виготовлення виробу Самостійно чи з допомогою дорослих планую власну діяльність, прогнозую остаточний результат Задумую об’єкт праці та прогнозую результат власної діяльності. Самостійно планую послідовність технологічних операцій
1.2 Читаю і розробляю графічні зображення Аналізую зображення схем із допомогою дорослих та керуюся ними у процесі роботи Читаю та розумію графічні зображення схем.

Виконую прості геометричні побудови

1.3 Добираю матеріали і технології Добираю конструкційні матеріали для виконання практичної роботи Самостійно добираю матеріали для виготовлення виробу
1.4 Моделюю, конструюю та виготовляю виріб Моделюю, конструюю виріб із готових елементів із допомогою дорослих.

Виготовляю та оздоблюю виріб із допомогою дорослих

Моделюю, конструюю, виготовляю та оздоблюю виріб знайомими мені технологіями
1.5 Оцінюю та представляю результати власної чи колективної діяльності Представляю результати власної діяльності з допомогою дорослих Представляю одержаний результат власної діяльності та оцінюю його
2. Турбота про себе та інших
2.1 Дотримуюся безпеки під час виконання виробу Дотримуюся безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань Дотримуюся безпечних прийомів праці, плануючи власні дії під час використання інструментів та пристосувань
2.2 Розв’язую практичні завдання у власному побуті Виконую найпростіші дії. Організовую робоче місце з допомогою дорослих Безпечно використовую найпростіші прилади у власному побуті. Самостійно організовую робоче місце відповідно до власних потреб та визначених завдань
2.3 Організовую власну життєдіяльність Разом із дорослими планую та реалізовую найпростіші трудові дії Планую та реалізовую трудові дії у власному побуті
3. Використання природних матеріалів
3.1 Розраховую витрати З допомогою дорослих розраховую приблизну кількість матеріалів для виконання простого завдання Спільно з дорослими або самостійно розраховую приблизну кількість ресурсів для виготовлення виробу
3.2 Ощадно використовую ресурси Під час виготовлення виробів виявляю обмеженість ресурсів і пояснюю потребу їх ощадного використання. Сортую побутові відходи з допомогою дорослих Економно використовую матеріали. Сортую побутові відходи, дотримуючись відповідних правил
4. Творче застосування традиційних і сучасних ремесел
4.1 Виконую технологічні операції Виконую прості технологічні операції з допомогою дорослих або самостійно.

Самостійно чи з допомогою дорослих виготовляю виріб

Самостійно виконую прості технологічні операції.

Самостійно виготовляю виріб

4.2 Застосовую народні ремесла під час створення виробу Спостерігаю за процесом виготовлення виробу народними майстрами.

Створюю та оздоблюю виріб за допомогою дорослих чи самостійно за зразком або власним задумом, застосовуючи технології традиційних ремесел

Самостійно створюю та оздоблюю виріб, застосовуючи технології традиційних ремесел

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь