Додаток 1. Базовий навчальний план

Назва освітньої галузі


Класи

Кількість годин
на рік

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

разом

Інваріантний складник
Мовно-літературна*

315

350

350

350

1365

Математична*

140

140

140

140

560

Природнича**

70

70

70

70

280

Технологічна**

35

35

35

35

140

Інформатична**

35

35

35

105

Соціальна та здоров’язбережна**

17,5

17,5

17,5

17,5

70

Громадянська та історична**

17,5

17,5

17.5

17,5

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна***

105

105

105

105

420

Усього інтегровано

245

280

280

280

Усього

770

840

840

840

3290

Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

700

770

805

805

3080

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

* У мовно-літературній та математичній освітніх галузях державна мова, мова національної меншини та математика вивчаються частково інтегровано

** Освітні галузі, що вивчаються інтегровано.

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Обговорення

Залишити відповідь