Додаток 2. Покажчик наскрізних умінь

 Загальні очікувані результати

Уміння1

1–2 кл.

3–4 кл.

Розв’язую проблеми

[МОВ 1.2]
[МОВ 1.6-1.7]
[МОВ 2.6]
[МОВ 3.3]
[ІНО 2.2]
[МАО 1.1-1.5]
[МАО 2.2]
[ПРО 4.1]
[ПРО 2.2]
[ТЕО 2.1-2.3]
[ТЕО 3.1-3.2]
[ІФО 1.2]
[ІФО 3.1-3.2]
[ІФО 4.1]
[ СЗО 1.3]
[ СЗО 2.1-2.4]
[ СЗО 4.2]
[ ФІО 2.3]
[ ГІО 3.1]
[ ГІО 6.2-6.3]
[ ГІО 8.1-8.3]
[ МИО 1.3]

Запитую про те, що мене цікавить і хвилює Пояснюю своїми словами, у чому суть проблеми
Перетворюю задачу/ проблему з однієї форми в іншу (у рисунок, схему, скорочений запис) Перетворюю задачу/ проблему з однієї форми в іншу (у рисунок, схему, скорочений запис), передбачаю появу проблеми у знайомій ситуації
Обираю суттєві для розв’язання проблеми інформацію/ дані Відкидаю зайві дані /несуттєву інформацію
Пропоную власне розв’язання проблеми або обираю одне із запропонованих Пропоную власне розв’язання проблеми і пояснюю хід своїх думок
Одержую задоволення від пошуку шляхів розв’язання проблеми, не боюся помилятися Аналізую помилки, які виникають під час розв’язання проблем, ставлюся до помилок як до можливостей дізнатися нове про проблему
Критично мислю

[МОВ 1.5]
[МОВ 2.5]
[ІНО 1.2]
[МАО 1.2]
[МАО 3.4]
[ПРО 4.2]
[ТЕО 1.5]
[ІФО 1.4]
[СЗО 4.2]
[ФІО 2.2]
[ГІО 3.3]
[МИО 2.2]
[МИО 3.4]

Визначаю співвідношення частин і цілого, знаходжу спільні і відмінні ознаки Пов’язую нове з уже відомим за допомогою спільних ознак, пояснюю свою думку, наводжу приклади. Виокремлюю важливе і менш важливе в інформації, яку вивчаю
Замислююся, чи все, про що я дізнаюся, правдиве, висловлюю свою думку на основі власного досвіду Чітко і відважно висловлюю свою думку, обґрунтовую її (зазначаю декілька причин, чому я так думаю).

У разі сумніву шукаю додаткову інформацію

Творчо мислю (креативність)

[ МОВ 3.1]
[МОВ 4.2]
[МОВ 1.7]
[МОВ 2.7]
[ІНО 3.2]
[ІНО 3.4]
[МАО 2.3]
[МАО 4.1]
[МАО 4.3]
[ПРИ 2.2]
[ПРИ 4.4]
[ТЕО 1.4]
[ТЕО 4.2]
[ІФО 2.4]
[ГІО 2.3]
[ГІО 4.2]
[МИО 1.1-1.3]

Відзначаю незвичне довкола себе.

Придумую нове застосування звичним речам.

Намагаюся виконувати роботу новим незвичним способом

Розглядаю предмети та ідеї з різних боків. Додаю нові цікаві деталі до розвитку і вдосконалення об’єктів і ідей
Придумую свої слова, навчаюся нових слів Переінакшую слова і фрази для жартів та гри
Співпрацюю

[МОВ 3.2]
[ІНО 3.5]
[ІФО 2.5]
[ІФО 3.3]
[СЗО 1.3-1.4]
[СЗО 1.3]
[ФІО 3.1]
[ФІО 3.3]
[ГІО 2.3]
[ГІО 6.3]
[ГІО 7.1-7.2]
[МИО 1.3]

Пояснюю, чому важливо працювати гуртом.

Разом з іншими встановлюю для групи послідовність виконання дій.

Виконую різні ролі в групі

Окреслюю мету спільної роботи.

Разом з іншими планую виконання завдань.

Зголошуюся до тієї ролі, яку здатний виконати найкраще

Ефективно спілкуюся

[МОВ 1.1-1.3]
[МОВ 1.6]
[МОВ 3.1-3.2]
[ІНО 1.1]
[ІНО 3.1-3.5]
[ТЕО 1.5]
[ІФО 3.3]
[ІФО 4.2]
[СЗО 4.4]
[ГІО 5.1]
[МИО 3.2]

Висловлюю свої думки, даю змогу висловитися іншим. Уважно слухаю співрозмовника. Ставлю запитання за змістом розмови Беру участь в обговоренні, висловлюючи свою позицію й поважаючи позицію співрозмовника. Розсудливо реагую на думки інших
Розвиваю власний емоційний інтелект

[МОВ 1.7-1.8]
[МОВ 2.3]
[ІНО 3.4]
[МАО 3.4]
[ІФО 4.2]
[СЗО 1.2-1.4]
[СЗО 3.4]
[СЗО 4.4]
[ФІО 3.3]
[ГІО 6.1]
[МИО 3.3]

Пояснюю, що відчуваю; розрізняю позитивні і негативні емоції Обговорюю свої емоції з людьми, яким я довіряю
Надаю допомогу тим, хто цього потребує.

Коли мені важко, прошу допомоги і висловлюю вдячність за неї.

Прошу вибачення, якщо когось образив/ -ла

Виявляю доброзичливість, взаємодіючи з іншими.

Визнаю власні помилки, відзначаю позитиви і тактовно говорю про недоліки інших

Досліджую

[МОВ 4.1-4.2]
[ІНО 4.1]
[МАО 1.1-1.4]
[МАО 2.1]
[МАО 3.1-3.2]
[ПРО 1.1-1.5]
[ІФО 1.1]
[СЗО 3.3]
[ФІО 2.2]
[ГІО 1.1-1.3]
[ГІО 2.1-2.2]
[ГІО 5.1]
[ГІО 5.1]

Визначаю проблему, що мене цікавить, розпитую про неї.

Роблю припущення, розрізняю фантазію і реальність.

Спостерігаю, експериментую. Виконую прості досліди за підтримки дорослих.  Відстежую послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив/ -ла.

Описую, що нового я дізнався/-лася, спостерігаючи та експериментуючи.

Намагаюся узагальнити виявлене словесно, через рисунок, схему.

Визначаю дослідницьку проблему, збираю інформацію про неї. Окреслюю мету дослідження, роблю різні припущення.

Спостерігаю, експериментую, моделюю. Виконую досліди. Відстежую послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив/ -ла.

Знаходжу зв’язки між об’єктами та явищами.

Узагальнюю виявлене у висновку – словесно, через рисунок, схему

Підтверджую свій висновок іншими прикладами

Організовую свою діяльність

[ТЕО 2.2]
[ІФО 3.1-3.2]
[СЗО 4.1]
[ФІО 1.2]

З допомогою інших формулюю цілі власного навчання.

Працюю за наданим планом, дотримуючись відведеного часу на його виконання.

Переглядаю мою роботу після її закінчення, пояснюю, які завдання я виконав/ -ла добре

Пояснюю цілі свого навчання.

Планую виконання завдань, визначаю необхідні для цього час і засоби

Оцінюю виконану роботу за запропонованими ознаками.

Виокремлюю те, про що мені треба дізнатися більше, що варто вдосконалити

Рефлексую

[МОВ 3.3]
[МАО 1.5-1.6]
[ПРО 2.3]
[ТЕО 1.5]
[СЗО 3.3]
[ФІО 2.2]
[ГІО 8.3]
[МИО 3.1]

Після виконаної роботи розповідаю, про що дізнався/ -лася, що мені було складно і що зміг (змогла) зробити вдало Співвідношу нові знання з тим, що я знав / -ла раніше. Пояснюю, як змінилися мої вміння, що важливого в тому, що я вивчаю. Перепитую про те, що мене цікавить
Пояснюю, що було для мене цікавого, нового і що мене здивувало Розповідаю, чого я навчився/ -лася на основі досвіду. Можу пояснити, чому я щось вивчаю і як воно мені знадобиться в майбутньому
Читаю вдумливо

[МОВ 2.1-2.7]
[ІНО 2.1-2.2]
[МАО 2.3]
[ПРО 2.1]
[ТЕО 1.2]
[ГІО 3.1-3.2]
[ГІО 4.1]

Обмірковую, про що читаю, виокремлюю головну думку прочитаного. Виділяю частини тексту Обдумую, як можна вирішити проблеми, описані в тексті.

Визначаю головні/ключові слова тексту, виявляю взаємозв’язки між частинами тексту і головними ідеями, висловленими в тексті

Вирізняю факти в тексті й пояснюю, що думаю про них.

Вирізняю фантазію і реальність

Виокремлюю факти в тексті й висловлюю своє ставлення до них, обґрунтовую його.

Перевіряю факти, які викликають у мене сумніви

Пояснюю, які тексти я люблю читати, порівнюю прочитане з життєвим досвідом.

Цікавлюся новими ідеями, висловленими в тексті, запитую про те, що мене цікавить

Обґрунтовано пояснюю, які книги/ тексти мені подобаються.

Маю свою позицію щодо прочитаного.

Пояснюю, чим події, ідеї та герої тексту схожі на події, ідеї та людей з інших текстів або з мого життя. Запитую , щоб довідатися більше


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів). У державних стандартах базової і повної середньої освіти буде описано подальший поступ учнів за цими вміннями.

Обговорення

Залишити відповідь