Наскрізні вміння

У Додатку до Стандарту початкової освіти подано «Покажчик наскрізних умінь», які реалізуються в рамках кожної освітньої галузі.

Розвиток наскрізних умінь буде індикатором впровадження компетентнісного підходу на рівні конкретної шкільної практики. Орієнтування на наскрізні вміння забезпечує рівновагу між знаннями, вміннями, ставленнями учнів та їхніми реальними життєвими потребами. Наскрізні уміння слугують підставою для інтеграції освітніх галузей.

У проекті Сандарту початкової освіти розглядаються такі наскрізні вміння в розвитку:

  1. Розв’язую проблеми
  2. Критично мислю
  3. Творчо мислю (креативність)
  4. Співпрацюю
  5. Ефективно спілкуюся
  6. Розвиваю власний емоційний інтелект
  7. Досліджую
  8. Організовую свою діяльність
  9. Рефлексую
  10. Читаю вдумливо

Обговорення

Залишити відповідь