Обов’язкові елементи навчальної програми предмета або курсу

Елемент Пояснення Звідки взяти інформацію
1 Назва предмета або курсу Предмет або курс може охоплювати весь зміст освітньої галузі або його частину, а також поєднувати зміст різних галузей. Залежно від цього надається назва.

Наприклад:

 • «Іноземна мова (англійська)» – предмет, який охоплює іншомовну освіту в мовно-літературній освітній галузі.
 • «Мій світ» – інтегрований курс, який охоплює сім освітніх галузей
2 Освітня галузь або галузі (якщо предмет або курс інтегрований), вивчення яких передбачається в рамках конкретної програми Освітня галузь – складник змісту освіти, що відображає певну сферу вивчення або об’єднує споріднені сфери.

У програмі зазначаються

 • галузь, до якої належить предмет або курс (або галузі, які він поєднує);
 • орієнтовний навчальний час, відведений на кожну галузь*
Розділ “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці
3 Мета і загальні цілі Мета галузі визначає її «життєву місію» та відображає «компетентнісний потенціал».

Загальні цілі вказують, які вміння розвиває галузь.

Кожній цілі відповідає конкретна група вмінь.

У програмі вказуються мета і загальні цілі освітньої(іх) галузі(ей), які становлять зміст програми

Відповідний(і) підрозділ(и) освітньої(іх) галузі(ей) у розділі “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці
4 Загальні очікувані результати (ЗОР) навчання в рамках курсу Загальні очікувані результати вказують на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу (1-2 кл. і 3-4 кл.).

У програму вносяться загальні очікувані результати, які відповідають загальним цілям освітньої(іх) галузі(ей) навчальної програми

Таблиця “Загальні очікувані результати” в рамках відповідної(их) освітньої (іх) галузі(ей) (розділ “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці”)
5 Змістові лінії Зміст кожної освітньої галузі відображено у змістових лініях, які окреслюють її внутрішню структуру та систематизують конкретні очікувані результати галузі.

Під час підготовки навчальної програми зазначаються змістові лінії відповідних освітніх галузей

Таблиця “Змістові лінії та конкретні очікувані результати» в рамках відповідної освітньої галузі (розділ «Змістові лінії та конкретні очікувані результати”)
6 Конкретні очікувані результати (КОР) Конкретні очікувані результати визначають обов’язковий зміст, “ядро знань”. Через засвоєння цього “ядра знань” відбувається розвиток умінь згідно із загальними цілями відповідних галузей.

Кожен конкретний очікуваний результат прив’язаний до загальної цілі освітньої галузі і конкретного загального очікуваного результату за допомогою системи індексів.

Конкретні очікувані результати впорядковуються в логічній послідовності за тижнями

Таблиця “Змістові лінії та конкретні очікувані результати в рамках відповідної освітньої галузі (розділ “Змістові лінії та конкретні очікувані результати”)
7 Очікувані результати тижня Очікувані результати тижня відображають кроки на шляху до досягнення відповідного конкретного очікуваного результату

Кожен очікуваний результат тижня прив’язаний до конкретного очікуваного результату за допомогою системи індексів

Модельна (типова) навчальна програма
8 Навчальна діяльність та умови її виконання Вказуються:

 • види навчальної діяльності, які здійснюватимуться під час реалізації програми:
  • групова робота
  • рольові ігри
  • експерименти
  • спостереження,
  • проекти тощо
 • умови їх виконання
  • oмісця проведення
  • oнеобхідні засоби і ресурси тощо

Орієнтовна навчальна діяльність укладається за днями тижня відповідно до сформульованих на цей тиждень очікуваних результатів

Національна електронна платформа
9 Перелік навчальних ресурсів Вказуються навчальні ресурси (відповідні навчально-методичні комплекти, підручники, посібники, медіаресурси, ігри тощо), які співвідносяться з відповідними розділами програми.

Навчальні ресурси добираються до  запланованої навчальної діяльності

Національна електронна платформа
10 Перелік засобів спостереження і оцінювання Вказуються види засобів спостереження, які дають змогу оцінювати навчальний досвід кожної дитини у класній кімнаті, наприклад:

 • записи життєвих епізодів;
 • списки перевірки і облікові картки;
 • фото- і відеофікасацію;
 • учнівські та учительські портфоліо;
 • питання для самооцінки учнів;
 • письмові тести
Національна електронна платформа

Обговорення

Залишити відповідь