Спостереження та оцінювання

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно.

За результатами спостереження та оцінювання вчителі дізнаватимуться, кому з дітей треба більше допомагати, а батьки краще розумітимуть особливості розвитку своєї дитини.

Невід’ємною частиною процесу оцінювання є формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ.

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є загальні та конкретні очікувані результати, а також очікувані результати тижня.

Ці засоби використовуються для:

  • організації постійного спостереження за навчальним поступом учня/ учениці;
  • обговорення навчального поступу учнів під час учительських зібрань для координування спільної роботи;
  • поточного, зокрема й формувального, оцінювання;
  • підсумкового оцінювання (для другого циклу навчання).

Проект Стандарту початкової освіти рекомендує впроваджувати формувальне оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток дитини та хід опановування навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну траєкторію особистості.

Спостереження та формувальне оцінювання, згідно із проектом Стандарту початкової освіти, має на меті:

  • підтримати навчальний поступ учнів;
  • формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках чи слабкостях,
  • аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учня/ учениці.

Під час підсумкового оцінювання навчальні досягнення учня/учениці зіставляються з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними цим Стандартом.

При цьому важливо визнавати, що особливості учня/учениці можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати очікуваних результатів раніше або пізніше вказаного циклу чи етапу.

Обговорення

Залишити відповідь