Про що?

В Україні розпочинається реформа загальної середньої освіти.

Від вересня 2018 року всі першокласники країни навчатимуться за новим Державним стандартом початкової загальної освіти (далі по тексту Стандарт початкової освіти).

Від вересня 2017 року проект нового Стандарту початкової освіти апробуватиметься. Для цього відібрано 100 шкіл з усіх областей України.

Проект Стандарту початкової освіти, апробація якого відбудеться незабаром, викладено у цьому документі.

За результатами апробації та громадського обговорення проект документа буде доопрацьовано й подано на затвердження Кабінетом Міністрів України.

Проект містить пропозиції щодо:

  1. мети і принципів організації освітнього процесу в початковій школі;
  2. механізмів управління змістом у початковій освіті через новий Стандарт початкової освіти;
  3. загальної характеристики змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей у початковій школі;
  4. використання проекту Стандарту початкової освіти в діяльності вчителя/ вчительки;
  5. державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня/ учениці, поданих через мету, загальні цілі, уміння і загальні очікувані результати навчання за освітніми галузями;
  6. змістових ліній та конкретних очікуваних результатів навчання в рамках кожної освітньої галузі;
  7. співвідношення між освітніми галузями і гранично допустимого навантаження, що подано в Базовому навчальному плані.

Обговорення

Залишити відповідь