Базовий навчальний план

Базовий навчальний план є складовою частиною Стандарту початкової освіти.

Базовий навчальний план визначає:

  • структуру початкової освіти і перелік освітніх галузей;
  • погодинне співвідношення між освітніми галузями;
  • загальнорічну кількість годин;
  • гранично допустиме навантаження учнів.

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники.

Інваріантний складник змісту формується як обов’язковий для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Зміст інваріантного складника подано через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня для загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи.

Обговорення

Залишити відповідь