Навчальні програми предметів або курсів

Стандарт початкової освіти реалізується через навчальні програми предметів або курсів.

Навчальна програма предмета або курсу описує:

  • зміст предмета або курсу відповідно до конкретних очікуваних результатів, визначених Стандартом початкової освіти, викладений у логічній послідовності;
  • підходи до інтегрування предмета або курсу за темами, проблемами, проектами, блоками тощо;
  • навчальну діяльність та умови її виконання;
  • відповідні навчальні ресурси;
  • засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальні програми предметів або курсів створюють учителі – самостійно або об’єднавшись у спільноти/ мережі, на основі безпосередньо Стандарту початкової освіти або за зразком Модельної навчальної програми.

Обговорення

Залишити відповідь