Освітні галузі

Зміст освіти у проекті Державного стандарту початкової освіти групується за такими освітніми галузями:

Назва освітньої галузі Індекс у таблиці державних вимог до обов’язкових результатів навчання
1.  Мовно-літературна:

  1.1. Українська мова і література, мови і літератури        національних меншин

  1.2. Іншомовна освіта

 
МОВ
 
 
ІНО
2. Математична МАО
3. Природнича ПРО
4. Технологічна ТЕО
5. Інформатична ІФО
6. Соціальна і здоров’язбережна СЗО
7. Фізкультурна ФІО
8. Громадянська та історична ГІО
9. Мистецька МИО

Обговорення

Залишити відповідь