Фізкультурна освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Базова рухова діяльність

Учень/учениця:

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1.1-1];
виконує вправи для формування правильної постави [2 ФІО 1.1-2];
виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1.1-3];
виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1.1-4];
виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1.1-5];
долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1.1-6];
виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1.1-7];
виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1.1-8]
виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1.1-9]

Учень/учениця:

вправляється у виконанні комплексів загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки та самостійно з використанням різних предметів та без них [4 ФІО 1.1-1];
використовує різновиди ходьби, бігових вправ та бігу для рухової діяльності [4 ФІО 1.1-2];
виконує стрибкові вправи [4 ФІО 1.1-3];
долає смугу природних і штучних перешкод за допомогою лазіння й перелізання, стрибків та бігу, а також добирає найбільш зручний спосіб їх подолання [4 ФІО 1.1-4];
виконує зручним способом різні види метань (на дальність та в ціль) [4 ФІО 1.1-5]
виконує ведення, передачі, кидки та удари по м’ячу, відповідно до виду спорту [4 ФІО 1.1-6];
вправляється у техніці виконання базових рухів, що характерні для різних видів спорту [4 ФІО 1.1-7];
аналізує власні помилки у виконанні фізичних вправ та вправляється в їх усуненні [4 ФІО 1.1-8]

Учень/учениця:

виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1.2-1]
розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1.2-2];
добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до різних видів спорту, якими займається [2 ФІО 1.2-3]

Учень/учениця:

укладає та виконує комплекси гімнастичних вправ, фізкультурної паузи та фізкультурної хвилинки для власного здоров’я [4 ФІО 1.2-1];
поєднує комплекси загальнорозвивальних вправ зі спеціальними та застосовує їх для розминки [4 ФІО 1.2-2];
розрізняє індивідуальні та командні види спорту, добирає необхідний спортивний інвентар [4 ФІО 1.2-3];
розрізняє види легкоатлетичних вправ та виконує їх [4 ФІО 1.2-4];
розрізняє види гімнастичних вправ та виконує їх [4 ФІО 1.2-5]

Учень/учениця:

переконує однокласників про користь від виконання фізичних вправ [2 ФІО 3.1-1]

Учень/учениця:

мотивує однокласників до виконання фізичних вправ [4 ФІО 3.1-1]

Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)

Учень/учениця:

грає в рухливі ігри та бере участь в естафетах [2 ФІО 1.3-1];
застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності [2 ФІО 1.3-2]

Учень/учениця:

грає у рухливі, народні ігри та бере участь в естафетах [4 ФІО 1.3-1];
бере участь у спортивних іграх за спрощеними правилами [4 ФІО 1.3-2];
добирає вправи, відповідні до індивідуальних та командних видів спорту [4 ФІО 1.3-3];
вигадує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльностях [4 ФІО 1.3-4];

Учень/учениця:

– ефективно співпрацює з іншими у спільних заняттях із фізичного виховання [2 ФІО 3.1-2];
спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 3.1-3];
співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 3.1-3];
бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 3.1-4];
виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 3.1-3];
– активно вболіває за результат команди [2 ФІО 3.1-4]

Учень/учениця:

співпереживає за результат команди та максимально себе виявляє під час гри;
бере відповідальність за результат команди під час естафет, ігор [4 ФІО 3.1-2];
розв’язує конфлікти, якщо вони виникають під час проведення естафет чи спортивної гри [4 ФІО 3.1-3];
доводить важливість співпраці, спілкування та взаємодії на прикладах досягнення спільних командних цілей [4 ФІО 3.1-4];
бере участь в обговоренні та ухваленні спільних рішень на користь команди, переконує [4 ФІО 3.1-5];
аналізує свої сильні сторони й обирає відповідні ролі [4 ФІО 3.1-6];
– активно вболіває за результат команди, підбадьорює себе та однокласників [4 ФІО 3.1-7]

Учень/учениця:

дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор [2 ФІО 3.2-1]

Учень/учениця:

дотримується правил проведення рухливих ігор та естафет на уроках та під час самостійних занять [4 ФІО 3.2-1]

Учень/учениця:

пояснює емоції, що виникають під час естафет та рухливих ігор [2 ФІО 3.3-1];
пояснює правила проведення гри, ставить запитання, щоб краще їх зрозуміти, та діє відповідно до узгоджених правил [2 ФІО 3.3-2];
– програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру [2 ФІО 3.3-3];
– розповідає про улюблених спортсменів та прагне брати з них приклад [2 ФІО 3.3-4]

Учень/учениця:

регулює власні емоції під час естафет та рухливих ігор, розуміючи, що емоції – частина задоволення від рухової активності [4 ФІО 3.3-1];
– на прикладі життєписів відомих спортсменів пояснює, що їх веде до успіху і як долати невдачі [4 ФІО 3.3-2];
пояснює значення правил чесної гри для особистих та командних досягнень [4 ФІО 3.3-3];
співпереживає за досягнення команди [4 ФІО 3.3-4];
– пояснює символи та ідеали Олімпійського руху [4 ФІО 3.3-5]

Турбота про стан здоров’я та безпеку

Учень/учениця:

регулює фізичне навантаження відповідно до самопочуття під час виконання фізичних вправ [2 ФІО 2.1-1]

Учень/учениця:

– застосовує елементарні способи фізичного навантаження (швидкість, тривалість, послідовність виконання фізичних вправ) [4 ФІО 2.1-1]

Учень/учениця:

загартовується для зміцнення здоров’я та фізичного розвитку [2 ФІО 2.2-1];
– після виконаної роботи визначає, що було складно зробити і чого досягнув/ -ла [2 ФІО 2.2-2];
описує ознаки впливу фізичного навантаження на власний організм [2 ФІО 2.2-3]

Учень/учениця:

вимірює пульс собі і друзям [4 ФІО 2.2-1];
аналізує вплив фізичного навантаження на власний організм [4 ФІО 2.2-2];
регулює фізичні навантаження під час занять у школі та самостійних занять [4 ФІО 2.2-3];
переконує в позитивному впливі загартовування та фізичного навантаження на стан здоров’я [4 ФІО 2.2-4];

Учень/учениця:

аргументує, що кожна людина – неповторна і може мати різні фізичні якості [2 ФІО 2.3-1];
відстежує розвиток власних фізичних якостей з допомогою вчителя і пояснює цінність зусиль для формування характеру [2 ФІО 2.3-2]
добирає вправи за вподобаннями;
пояснює вибір вправ [2 ФІО 2.3-3]

Учень/учениця:

розрізняє різні фізичні якості людини і доводить, що рівень їх розвитку не може бути підставою для образ [4 ФІО 2.3-1];
добирає із запропонованих засобів для розвитку фізичної якості ті, які на його / її думку є найбільш корисними [4 ФІО 2.3-2]
дозує навантаження відповідно до індивідуальних потреб та фізичної підготовленості [4 ФІО 2.3-3]

Учень/учениця:

доводить, чому треба дбати про власну безпеку та безпеку однокласників під час фізкультурної діяльності [2 ФІО 3.2-2];
дотримується правил безпеки [2 ФІО 3.2-3]

Учень/учениця:

перевіряє спеціальний інвентар та обладнання перед виконанням фізичних вправ [4 ФІО 3.2-2];
пояснює значення правил проведення гри для безпеки власної та інших [4 ФІО 3.2-3];
дбає про власну безпеку та безпеку однокласників під час фізкультурної діяльності [4 ФІО 3.2-4];
застерігає інших від небезпечної поведінки [4 ФІО 3.2-5];
дотримується санітарно-гігієнічних правил у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності [4 ФІО 3.2-6]

Обговорення

Залишити відповідь