Громадянська та історична освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Я – Людина

Учень/учениця:

розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому [2 ГІО 6.1-1];
аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому / їй неповторності [2 ГІО 6.1-2];
пояснює, що можна, а що не можна розповідати про себе незнайомим людям, добирає приклади на користь свого твердження [2 ГІО 6.1-3]

Учень/учениця:

аналізує, що йому / їй вдається, а що – ні [4 ГІО 6.1-1];
окреслює мету та дії, які приведуть до її досягнення [4 ГІО 6.1-2];
аналізує, які якості йому / їй потрібні для досягнення мети [4 ГІО 6.1-3];
пояснює, про що можна, а про що не варто розпитувати інших [4 ГІО 6.1-4];
розпізнає та описує свої емоції, почуття, переживання, висловлює співчуття, підтримку [4 ГІО 6.1-5];
укладає розклад дня, тижня, співвідносячи його з життям інших членів сім’ї [4 ГІО 6.1-6];
ділиться своїми мріями та планами, аналізує, що для цього потрібно [4 ГІО 6.1-7]

Учень/учениця:

пояснює (спираючись на власний досвід і думки старших), навіщо людині знати точний час; бути пунктуальним / -ою у школі й удома [2 ГІО 1.1-1]

Учень/учениця:

розповідає про життя осіб, на яких хоче бути схожим / -ою [4 ГІО 1.1-1];
– переказує окремі факти власної біографії, правильно визначаючи послідовність подій [4 ГІО 1.1-2]

Учень/учениця:

пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1.2-1];
описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1.2-2]

 

Учень/учениця:

пояснює, які риси / якості успадкував / -ла від батьків [4 ГІО 1.2-1];
описує, які плани / мрії хоче реалізувати в майбутньому [4 ГІО 1.2-2]

Я серед людей

Учень/учениця:

пояснює, які почуття пов’язують його / її з близькими людьми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 ГІО 7.1-1];
описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї / класу, пояснює їхнє значення для себе [2 ГІО 7.1-2];
описує й обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї, класі [2 ГІО 7.1-3]

Учень/учениця:

створює родинне дерево, досліджує життя своїх родичів [4 ГІО 7.1-1];
розповідає, як змінюються власні обов’язки (соціальні ролі), коли з’являється братик / сестричка, домашня тваринка тощо [4 ГІО 7.1-2];
описує традиції і свята, у яких беруть участь друзі / однокласники / земляки [4 ГІО 7.1-3];
з повагою ставиться до власних і чужих традицій [4 ГІО 7.1-4]

Учень/учениця:

залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання [2 ГІО 7.2-1];
надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку [2 ГІО 7.2-2];
– уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших [2 ГІО 7.2-3]

Учень/учениця:

взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується правил співпраці у парі, групі [4 ГІО 7.2-1];
переконує друзів у важливості дотримання правил у процесі взаємодії з людьми, ілюструє цю думку прикладами (із власного досвіду, літератури) [4 ГІО 7.2-2];
придумує спільні справи та розподіляє завдання для досягнення спільних цілей [4 ГІО 7.2-3];
оцінює свій внесок та внесок інших у досягнення спільних цілей [4 ГІО 7.2-4]

Учень/учениця:

переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 ГІО 6.2-1];
пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують [2 ГІО 6.2-2];
обстоює думку, що не треба замовчувати негідної поведінки інших [2 ГІО 6.2-3]

Учень/учениця:

аналізує ситуації, у яких порушуються права дитини [4 ГІО 6.2-1];
– радить друзям / однокласникам, куди можна звернутися по захист, коли порушуються права дитини [4 ГІО 6.2-2];
пояснює, чому не слід замовчувати факти зневаги до людської гідності та порушень прав дитини [4 ГІО 6.2-3];
висловлює своє ставлення до порушення прав дитини та до дій на захист цих прав за допомогою виражальних засобів мистецтва (оповідає, малює та ін.) [4 ГІО 6.2-4];
– у повсякденній поведінці не порушує прав інших учнів, обґрунтовує, чому засуджує негідні вчинки [4 ГІО 6.2-5]

Учень/учениця:

досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо [2 ГІО 6.3-1];
встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні, бо вони – люди [2 ГІО 6.3-2];
прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину [2 ГІО 6.3-3]

Учень/учениця:

доводить на конкретних прикладах важливість прийняття кожної людини як неповторної та рівної іншим [4 ГІО 6.3-1];
добирає приклади поведінки персонажів та життєвих ситуацій, щоб проілюструвати важливість рівності між людьми [4 ГІО 6.3-2];
аналізує наслідки порушення особою засад рівності та справедливості [4 ГІО 6.3-3];
моделює поведінку в ситуаціях некоректного спілкування та свавілля з боку однолітків / дорослих [4 ГІО 6.3-4]

Учень/учениця:

дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил [2 ГІО 2.3-1];
пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил [2 ГІО 2.3-1]

Учень/учениця:

оцінює відповідність поведінки (людей / персонажів) у громадському просторі встановленим правилам [4 ГІО 2.3-1];
обмірковує раніше встановлені правила у громадському просторі та, за потреби, створює спільно з іншими нові / додаткові правила [4 ГІО 2.3-2]

Учень/учениця:

пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 ГІО 8.3-1];
висловлює припущення, чому люди стають друзями / ворогами [2 ГІО 8.3-2]

Учень/учениця:

пояснює призначення родини та школи [4 ГІО 8.3-1];
пояснює, чому довіра є обов’язковою умовою співпраці [4 ГІО 8.3-2];
аргументує потрібність різних професій, значущість сумлінної (професійної) праці [4 ГІО 8.3-3];
укладає правила, дотримання яких забезпечує взаємну довіру в родині і школі, дотримується цих правил [4 ГІО 8.3-4]

Учень/учениця:

встановлює, чим його / її дитинство відрізняється від дитинства старших родичів [2 ГІО 1.3-1];
пояснює, що життя кожного покоління неповторне [2 ГІО 1.3-2];
зауважує і виокремлює зміни, які відбулися у його / її правах та обов’язках з віком [2 ГІО 1.3-3]

Учень/учениця:

розрізняє важливі та другорядні події особистого життя / життя інших (друзів, батьків, класу) [4 ГІО 1.3-1];
переконує у важливості відзначення державних свят і знаменних (ювілейних) дат, обмірковує, як ці події / особи вплинули на сучасність [4 ГІО 1.3-1]

Учень/учениця:

формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини [2 ГІО 3.1-1];
переповідає (усно / письмово) відповіді на ці запитання [2 ГІО 3.1-2]

Учень/учениця:

добирає джерела для створення родинного дерева та знаходить потрібну йому / їй інформацію [4 ГІО 3.1-1]

Моя культурна спадщина

Учень/учениця:

встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні особи (раніше / пізніше, до / після, давно / недавно) [2 ГІО 1.1-2]

Учень/учениця:

описує відомі історичні події [4 ГІО 1.1-3];
співвідносить відомості про найважливіші історичні події в часі [4 ГІО 1.1-4]

Учень/учениця:

оглядає та описує пам’ятки культури рідної місцевості, відображає їх різними мистецькими засобами (напр., малює, ліпить) [2 ГІО 2.1-1];
дотримується належних правил поведінки в місцях пам’яті, пояснює ці правила [2 ГІО 2.1-2];
виявляє повагу до померлих, вшановує героїв і жертв трагедій або злочинів проти людства [2 ГІО 2.1-3]

Учень/учениця:

орієнтується в місцевості, у якій проживає [4 ГІО 2.1-1];
укладає маршрути (користуючись схематичним планом, малюнками, фото, відео) прогулянок у межах свого населеного пункту та його околиць, зокрема місцями пам’яті, пояснює, чому ці місця важливі [4 ГІО 2.1-2];
описує віртуальну подорож до об’єктів культурної спадщини рідного краю, України, ілюструючи її світлинами [4 ГІО 2.1-3]

Учень/учениця:

пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 2.2-1];
визначає, що дає природа людині [2 ГІО 2.2-2]

Учень/учениця:

пояснює походження місцевих географічних назв, а також назв найбільших річок, окремих місцевостей, міст України [4 ГІО 2.2-1]

Учень/учениця:

довідується (з легенд, від старших людей) про походження місцевих назв населених пунктів і географічних об’єктів [2 ГІО 3.3-1]

Учень/учениця:

записує розповіді дорослих про історичні події / походження географічних назв рідного краю [4 ГІО 3.3-1];
– порівнює різні розповіді дорослих про ті самі історичні події / походження географічних назв рідного краю і робить власний висновок про достовірність однієї з версій [4 ГІО 3.3-2];
порівнює народні та наукові версії походження географічних назв рідного краю (за поданими текстами) [4 ГІО 3.3-3]

Учень/учениця:

долучається до підтримання родинних і шкільних традицій, бере участь у громадських урочистостях тощо; пояснює їхнє значення для себе [2 ГІО 7.1-4];
виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей, бере участь у мистецьких (зокрема, театральних) акціях [2 ГІО 7.1-5]

Учень/учениця:

обґрунтовує на прикладі власної родини важливість традицій [4 ГІО 7.1-5];
досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 7.1-6];
бере участь у підготовці святкувань [4 ГІО 7.1-7];
досліджує традиції і звичаї свого регіону, порівнює їх із традиціями інших регіонів України, з європейськими традиціям [4 ГІО 7.1-8]

Моя шкільна та місцева громади

Учень / учениця:

розповідає про видатних історичних осіб / сучасників, життя і діяльність яких пов’язані з місцевою громадою [2 ГІО 3.1-3]

Учень/учениця:

досліджує життя людей, які навчалися у рідній школі, мешкають або мешкали у громаді, пояснює їх роль у житті місцевої спільноти і / або України [4 ГІО 3.1-2]

Учень/учениця:

визначає (з однокласниками) важливість спільноти класу, школи і пояснює свою думку [2 ГІО 5.1-1]

Учень/учениця:

вирізняє суспільно значущі (безкорисливі) вчинки / подвиги [4 ГІО 5.1-1];
пояснює цінність суспільно значущих учинків для спільноти [4 ГІО 5.1-2]

Учень/учениця:

розповідає про свої права і обов’язки, що пов’язані з громадським життям, пояснює важливість знання цих правил [2 ГІО 6.2-4]

Учень/учениця:

висловлює припущення про взаємозв’язки між правами та обов’язками, аргументує його прикладами з власного досвіду [4 ГІО 6.2-6]

Учень/учениця:

виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, переконує, що вони потрібні [2 ГІО 8.1-1];
дотримується домовленостей [2 ГІО 8.1-2];
добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його / її відповідальне ставлення до обов’язків як члена шкільної та місцевої громад [2 ГІО 8.1-3]

Учень/учениця:

аргументує необхідність виконання обов’язків члена родини, шкільної та місцевої громад, дитячого громадського об’єднання [4 ГІО 8.1-1];
пояснює, як членство допомагає іншим та йому / їй особисто [4 ГІО 8.1-2];
обирає приклади (з життя, мистецьких творів), що ілюструють відповідальність людини за власне рішення [4 ГІО 8.1-3];
використовує правила та процедури вирішення питань, що стосуються життя класу [4 ГІО 8.1-4];
бере участь у виборах лідерів класу, аналізує та оцінює їхню роботу [4 ГІО 8.1-5]

Учень/учениця:

обговорює проблеми класу, які його / її турбують, обирає один із варіантів їх розв’язання [2 ГІО 8.2-1];
з’ясовує, що він / вона може робити для однокласників, шкільної спільноти; робить відповідні пропозиції на зборах класу [2 ГІО 8.2-2]

Учень/учениця:

визначає разом із класом бажані зміни та проблеми своєї школи / громади [4 ГІО 8.2-1];
долучається до складання плану щодо вирішення проблеми своєї школи / громади [4 ГІО 8.2-2];
бере участь у вирішенні проблеми своєї школи / громади, обґрунтовує цінність волонтерства [4 ГІО 8.2-3]

Я – громадянин України і європеєць

Учень/учениця:

представляє загальні відомості про Україну та інші держави на основі запропонованих текстів [2 ГІО 4.1-1];
придумує назву презентації про Україну [2 ГІО 4.1-2]

Учень/учениця:

добирає (з різних джерел) і представляє загальні відомості про Україну та інші держави [4 ГІО 4.1-1];
виявляє (зокрема, з родинних історій) зв’язки між українцями та іншими народами [4 ГІО 4.1-2]

Учень/учениця:

розповідає про видатних українців, пояснює їхнє значення для України [2 ГІО 4.2-1];
– представляє зібрані відомості доступними виражальними засобами [2 ГІО 4.2-2]

Учень/учениця:

– розповідає про громадянську позицію видатних осіб з української історії, підприємництва, науки, культури і спорту [4 ГІО 4.2-1];
використовує засоби мистецтв (вірш, сценка, малюнок тощо) для вираження свого ставлення до історичної події / постаті [4 ГІО 4.2-2]

Учень/учениця:

знаходить (у художніх творах, життєписах історичних осіб і сучасників) приклади патріотизму і людяності [2 ГІО 3.2-1]

Учень/учениця:

указує на вчинки історичних осіб, які б сам / сама сьогодні не повторив / ла, пояснює мотиви свого ставлення до таких вчинків [4 ГІО 3.2-1]

Учень/учениця:

розпитує дорослих (родичів) про минуле своєї родини, місцевої громади, історію школи тощо [2 ГІО 8.3-3];
розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них [2 ГІО 8.3-4];
дотримується встановлених правил поведінки під час проведення державних свят, класних, шкільних і громадських заходів [2 ГІО 8.3-5]

Учень/учениця:

пояснює (на прикладах), що означає бути громадянином України [4 ГІО 8.3-5];
– аргументовано оцінює значущість для себе, родини державних свят України (День незалежності України, День Конституції України, День захисника України, День Соборності України) [4 ГІО 8.3-6];
пояснює, чому Конституція України найважливіший документ держави [4 ГІО 8.3-7];
розмірковує про роль законів у своєму житті, житті інших людей колись і тепер [4 ГІО 8.3-8]

Обговорення

Залишити відповідь