Іншомовна освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Сприймання усної інформації

Учень/учениця:

реагує на короткі, прості запитання, твердження, вказівки та інструкції; якщо вони вимовляються повільно й чітко, супроводжуються відеорядом (наочністю) чи жестами для полегшення сприймання та повторюються за необхідності [2 ІНО 1.1-1]

Учень/учениця:

розпізнає основний зміст усного повідомлення у знайомій ситуації [4 ІНО 1.1-1];
виконує вказівки, розуміє інформацію щодо розташування предметів тощо [4 ІНО 1.1-2];
розпізнає значення кількісних і порядкових числівників (ціни, дати, час) в усних оголошеннях [4 ІНО 1.1-3]

Учень/учениця:

розпізнає ключові слова і фрази усного повідомлення [2 ІНО 1.2-1];
висловлює свої вподобання щодо усного повідомлення [2 ІНО 1.2-2]

Учень/учениця:

– здогадується про значення слів із контексту усного повідомлення [4 ІНО 1.2-1];
висловлює свої вподобання щодо усного повідомлення [4 ІНО 1.2-2]

Учень/учениця:

розрізняє медіатексти іноземною мовою, яку вивчає (мультфільми, фільми, пісні тощо) [2 ІНО 4.1-1]

Учень/учениця:

відбирає для сприйняття/перегляду/прослуховування пісні, мультфільми іноземною мовою, яку вивчає [4 ІНО 4.1-1];
припускає, про що йдеться в медіатексті [4 ІНО 4.1-2]

Зорове сприймання

Учень/учениця:

розпізнає знайомі слова, що супроводжуються малюнками [2 ІНО 2.1-1];
сприймає короткі, прості інструкції у знайомому контексті [2 ІНО 2.1-2];
здогадується про значення слів, якщо вони супроводжуються малюнком або символом [2 ІНО 2.1-3]

Учень/учениця:

формулює свою думку щодо змісту найпростішого інформаційного матеріалу та коротких простих описів із візуальною опорою [4 ІНО 2.1-1];
розпізнає знайомі слова і прості фрази [4 ІНО 2.1-2];
відбирає необхідну інформацію з путівників, зокрема з покажчиків у крамницях, про розташування об’єктів [4 ІНО 2.1-3];
здогадується про основний зміст прочитаного, якщо він супроводжуються малюнком або символом [4 ІНО 2.1-4]

Учень/учениця:

визначає різні цілі читання (для задоволення, розваги, знаходження потрібної фактичної інформації) та обирає відповідні джерела [4 ІНО 2.2-1]

Учень/учениця:

розрізняє тексти іноземною мовою, яку вивчає (книжки, мультфільми, фільми тощо) [2 ІНО 4.1-2]

Учень/учениця:

відбирає для сприйняття/перегляду/прослуховування відеокліпи, мультфільми іноземною мовою, яку вивчає [4 ІНО 4.1-3];
припускає, про що йдеться в медіатексті [4 ІНО 4.1-4]

Усна взаємодія

Учень/учениця:

запитує інших та відповідає на запитання про себе та повсякденну діяльність [2 ІНО 3.1-1];
вітається та прощається [2 ІНО 3.1-2];
уточнює інформацію [2 ІНО 3.1-3]

Учень/учениця:

– ініціює розмову та реагує на прості твердження або запитання щодо задоволення нагальних потреб або на знайомі теми [4 ІНО 3.1-1];
обмінюється інформацією на знайомі теми [4 ІНО 3.1-2];
надає та уточнює інформацію, коли до нього/неї звертаються із запитанням [4 ІНО 3.1-3]

Учень/учениця:

використовує слова, сталі звороти, які відображають особисті почуття, емоції, вподобання в діалогах [2 ІНО 3.2-1]

Учень/учениця:

описує свої емоції та емоції співрозмовника [4 ІНО 3.2-1];
– доречно використовує формули мовленнєвого етикету [4 ІНО 3.2-2]

Писемна взаємодія

Учень/учениця:

надає елементарну інформацію (напр., на бланку або у записці), використовуючи прості фрази з опорою на наочність, модель тощо [2 ІНО 3.3-1]

Учень/учениця:

– письмово повідомляє особисту інформацію короткими реченнями, напр., про побут, сім’ю, улюблені заняття та вподобання, домашніх тварин [4 ІНО 3.3-1];
запитує (письмово) друзів елементарну особисту інформацію [4 ІНО 3.3-2];
пише короткі прості листи та листівки-вітання [4 ІНО 3.3-3]

Учень/учениця:

знаходить слова на позначення емоцій, почуттів і ставлень у тексті [2 ІНО 3.4-1];
записує прості слова, які відображають його/її емоційний стан (сум, радість) [2 ІНО 3.4-2]

Учень/учениця:

– доречно використовує під час письмової взаємодії прості слова, сталі вирази, які відображають особисті почуття, емоції, вподобання [4 ІНО 3.4-1];
послуговується формулами мовленнєвого етикету в листах [4 ІНО 3.4-2]

Он-лайн взаємодія

Учень/учениця:

встановлює елементарний контакт у соціальних мережах, публікує прості онлайнові вітання, використовуючи елементарні шаблонні вирази [2 ІНО 3.5-1];
пише прості онлайнові повідомлення кількома дуже короткими реченнями про улюблені заняття та вподобання [2 ІНО 3.5-2];
– обирає продукт (наприклад, меню), який супроводжується малюнком/фото, під час онлайнового замовлення [2 ІНО 3.5-3]

Учень/учениця:

обмінюється елементарними письмовими повідомленнями, напр., про побут, сім’ю, улюблені заняття та вподобання, використовуючи допоміжні засоби [4 ІНО 3.5-1];
– створює прості пости, використовує прості форми медіатекстів [4 ІНО 3.5-2];
заповнює просту форму он-лайн, надаючи основну інформацію про себе (напр., ім’я, електронну адресу або номер телефону) [4 ІНО 3.5-3]

Творення усних висловлювань

Учень/учениця:

використовує слова, сталі звороти, які відображають особисті почуття, емоції, вподобання в усному висловленні [2 ІНО 3.2-2]

Учень/учениця:

описує свої емоції, розповідаючи про улюблені книжки, фільми, заняття, персонажів тощо [4 ІНО 3.2-3];
описує те, що не подобається [4 ІНО 3.2-4]

Письмове зв’язне висловлювання

Учень/учениця:

знаходить слова на позначення емоцій, почуттів і ставлень у тексті [2 ІНО 3.4-3];
записує прості слова, які відображають його/її емоційний стан (сум, радість) [2 ІНО 3.4-4]

Учень/учениця:

пише окремі фрази та речення, що стосуються почуттів, емоцій (про улюблені книжки, фільми, заняття, персонажів тощо) [4 ІНО 3.4-3];
описує те, що не подобається [4 ІНО 3.4-4]

Обговорення

Залишити відповідь