Мистецька освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Пізнання, інтерпретація мистецтва

Учень/учениця:

сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих ті слова, які співзвучні особистим емоціям та враженням [2 МИО 2.1-1];
визначає темп (повільно, помірно, швидко); регістр (високий, середній, низький), звучання хору та оркестру, окремих музичних інструментів (сопілка, бубон, барабан, скрипка, бандура, фортепіано тощо), характеризує мелодію [2 МИО 2.1-2];
порівнює основні та похідні, теплі й холодні, світлі й темні кольори; окремі види декоративного мистецтва (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка тощо); природні форми та їх декоративні зображення [2 МИО 2.1-3];
характеризує звукове оформлення в мультфільмі [2 МИО 2.1-4]

Учень/учениця:

сприймає твір мистецтва; добирає слова для характеристики  емоцій та вражень; виявляє здатність цілісно охопити увагою художній твір [4 МИО 2.1-1];
визначає темп, динаміку, регістр, музичні інтонації (пісенні, декламаційні, танцювальні, маршові); вокальну та інструментальну музику, склад виконавців (соліст, хор, оркестр), деякі музичні форми [4 МИО 2.1-2];
досліджує основні та похідні, теплі й холодні, світлі й темні кольори; поширені види декоративно-ужиткового мистецтва (розпис, вишивка, кераміка тощо); види орнаментів (рослинні, геометричні); елементи композиції твору (центр, плановість), реалістичне та декоративне зображення [4 МИО 2.1-3];
розрізняє види мультфільмів (мальований, ляльковий), театру (ляльковий, музичний) та хореографії (народна, класична, сучасна) [4 МИО 2.1-4];
порівнює улюблені мультфільми і літературні твори, які стали основою мультфільму [4 МИО 2.1-5]

Учень/учениця:

пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва [2 МИО 2.2-1];
виявляє свої враження від мистецтва різними художніми засобами (звуками, кольорами, лініями, мімікою, рухами) [2 МИО 2.2-2]

Учень/учениця:

визначає, що подобається (чи не подобається) у творі мистецтва [4 МИО 2.2-1];
пояснює свою позицію, обговорює її з однолітками, ставить запитання [4 МИО 2.2-2];
виявляє свої враження від мистецтва різними художніми засобами (звуками, кольорами, лініями, мімікою, рухами) [4 МИО 2.2-3]

Учень/учениця:

сприймає (слухає, співає, переглядає, малює тощо) твори мистецтва, які подобаються [2 МИО 3.3-1];
виявляє твори мистецтва (види мистецької діяльності), що змінюють або передають його/ її настрій [2 МИО 3.3-2];
ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів [2 МИО 3.3-3]

Учень/учениця:

визначає улюблені твори мистецтва чи види мистецької діяльності [4 МИО 3.3-1];
рекомендує іншим твори, які подобаються [4 МИО 3.3-2],
розпізнає твори мистецтва (види мистецької діяльності), що змінюють або передають його / її настрій [4 МИО 3.3-3];
ділиться своїми емоціями з іншими [4 МИО 3.3-4]

Практична художньо-творча діяльність

Учень/учениця:

співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний фольклор) у відповідному настрої, характері [2 МИО 1.1-1];
дотримується правил співу (постава, дихання, інтонація) [2 МИО 1.1-2];
грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, сопілка, ксилофон тощо) [2 МИО 1.1-3];
орієнтується в нотному записі (нотний стан, скрипковий ключ, ноти в межах І октави, тривалості звуків – ціла, половинна, чверть, восьма) [2 МИО 1.1-4];
малює графічними матеріалами, фарбами [2 МИО 1.1-5];
працює (вирізує, конструює) з папером, природними матеріалами;
ліпить з пластичних матеріалів [2 МИО 1.1-6];
обирає формат залежно від задуму;
використовує всю площину аркуша [2 МИО 1.1-7];
користується палітрою, стеками [2 МИО 1.1-8];
дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1.1-9];
виконує нескладні ролі, етюди-наслідування [2 МИО 1.1-10];
вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту, перевтілюючись у різних персонажів [2 МИО 1.1-11];
виконує пісні «у ролях» [2 МИО 1.1-12];
рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом) [2 МИО 1.1-13];
орієнтується у просторі [2 МИО 1.1-14]

Учень/учениця:

співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема, музичний фольклор) у відповідному настрої, характері [4 МИО 1.1-1];
відтворює ритм, темп, динаміку, намагається точно відтворити інтонацію;
стежить за чіткістю дикції (вимови), поставою, диханням [4 МИО 1.1-2];
виконує нескладні канони [4 МИО 1.1-3];
грає в ансамблі нескладні композиції (трикутники, бубни, сопілка, ксилофон, синтезатор тощо) [4 МИО 1.1-4];
читає і виконує найпростіші партитури;
орієнтується в нотному записі, необхідному для виконання [4 МИО 1.1-5];
створює площинні і об’ємні композиції різними художніми матеріалами [4 МИО 1.1-6];
– елементарно передає плановість простору, основні пропорції зображуваних об’єктів (овочів та фруктів, фігур тварин та людей), орнаменти (рослинні, геометричні), нескладні симетричні та асиметричні витинанки, елементи народного розпису [4 МИО 1.1-7];
виконує замальовки з натури та за уявою [4 МИО 1.1-8];
обирає та комбінує художні засоби для втілення образу [4 МИО 1.1-9];
виконує етюди [4 МИО 1.1-10];
перевтілюється в різних персонажів;
імітує характерні рухи, ходу тощо [4 МИО 1.1-11];
виконує пісні «у ролях» [4 МИО 1.1-12];
вправляється над інтонацією, мовленням, диханням; дикцією, мімікою, жестами [4 МИО 1.1-13];
наводить приклади та обговорює з однолітками мовні помилки у побутовому та сценічному мовленні (зайві вигуки, жести, що замінюють слова) [4 МИО 1.1-14];
рухається в ритмі й темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом) [4 МИО 1.1-15];
орієнтується у просторі, виконує елементи народних танців [4 МИО 1.1-16]

Учень/учениця:

придумує образи і створює їх різними знайомими засобами художньої виразності: імпровізує голосом (музичні, мовні інтонації), на дитячих музичних інструментах [2 МИО 1.2-1];
створює різні варіанти ритмічного супроводу до пісні [2 МИО 1.2-2];
імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами [2 МИО 1.2-3];
експериментує з кольорами, формами тощо [2 МИО 1.2-4]

Учень/учениця:

придумує образи, використовуючи знайомі засоби та способи творення образів (звуки, слова, пантоміму, рухи, лінії, кольори тощо), якими може виразити свої почуття та емоції, застосовує їх окремо чи у поєднанні, пояснює свій вибір [4 МИО 1.2-1];
не боїться творити [4 МИО 1.2-2];
готовий / -а до того, що може не вийти з першого разу так, як задумав/ -ла [4 МИО 1.2-3];
експериментує з утіленням одного образу засобами різних видів мистецтва [4 МИО 1.2-4]

 

Учень/учениця:

готовий / -а до того, що може не вийти з першого разу так, як задумав / -ла [2 МИО 3.1-1];
не боїться представляти результати діяльності [2 МИО 3.1-2];
– описує свій задум [2 МИО 3.1-3];
пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум [2 МИО 3.1-4]

Учень/учениця:

характеризує власну творчість за поданими орієнтирами [4 МИО 3.1-1];
аналізує свої досягнення, свої сильні сторони [4 МИО 3.1-2];
пояснює, що вдалося чи не вдалося у творчості [4 МИО 3.1-3];
обирає спосіб удосконалення [4 МИО 3.1-4]

Учень/учениця:

організовує середовище навколо себе [2 МИО 1.3-1];
бере участь у колективному виконанні творчого задуму (оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо) [2 МИО 1.3-2];
дотримується правил творчої співпраці [2 МИО 1.3-3]

Учень/учениця:

організовує середовище навколо себе [4 МИО 1.3-1];
бере участь у колективних творчих проектах, зокрема із використанням засобів різних видів мистецтва (оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо) [4 МИО 1.3-2];
описує спільний творчий задум [4 МИО 1.3-3];
бере відповідальність за виконання творчого задуму [4 МИО 1.3-4];
прогнозує можливості втілення творчого задуму у шкільному середовищі [4 МИО 1.3-5];
дотримується правил творчої співпраці [4 МИО 1.3-6]

 

Учень/учениця:

виконує твори мистецтва (співає, малює, танцює, декламує тощо), які подобаються [2 МИО 3.3-4];
виявляє види мистецької діяльності, за допомогою яких він/ вона відображають або поліпшують свій настрій [2 МИО 3.3-5]

Учень/учениця:

визначає улюблені види мистецької діяльності, займається ним/ ними у вільний час для задоволення [4 МИО 3.3-5];
виявляє свої почуття та емоції у творчості [4 МИО 3.3-6];
залучає інших до спільної творчості [4 МИО 3.3-7]

Комунікація через мистецтво

Учень/учениця:

презентує результати власної творчості (співає улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні твори образотворчого мистецтва тощо) перед рідними, однолітками [2 МИО 3.2-1];
бере участь у шкільних мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях тощо) [2 МИО 3.2-2]

Учень/учениця:

представляє результати власної творчості (співає улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні твори образотворчого мистецтва тощо) перед рідними, однолітками [4 МИО 3.2-1];
пояснює свій задум, захищає свою позицію [4 МИО 3.2-2];
бере участь у шкільних мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях тощо) [4 МИО 3.2-3];
дотримується правил творчої співпраці, виявляє повагу до інших [4 МИО 3.2-4];
знаходить просту мистецьку інформацію (підручники, енциклопедії; аудіо- та відеозаписи, інтернет-ресурси тощо) [4 МИО 3.2-5]

Учень/учениця:

розповідає про твір мистецтва (музичний твір, картину, мультфільм, дитячу телепередачу, виставу тощо), які вразили [2 МИО 2.2-3];
описує своє розуміння твору [2 МИО 2.2-4];
пояснює свою позицію [2 МИО 2.2-5];
висловлює свої почуття, які викликав твір [2 МИО 2.2-6]

Учень/учениця:

розповідає про твори мистецтва, які найбільше вражають [4 МИО 2.2-4];
описує своє розуміння, пояснює свою позицію [4 МИО 2.2-5];
висловлює свої почуття, які викликав твір мистецтва [4 МИО 2.2-6];
обговорює з однолітками свої враження від мистецтва, ставить запитання [4 МИО 2.2-7]

Обговорення

Залишити відповідь